Home » Irish Christmas Traditions » Learn Celtic & Irish Christmas Blessings in Gaelic
Send to Friend

Learn Celtic & Irish Christmas Blessings in Gaelic

border

FOR YOUR CHRISTMAS CARDS, the gift of the Irish language.... Or regale your friends at your annual gatherings by reciting a Blessing in Gaelic!

Learn to say "'Merry Christmas" in Gaelic:


It's 'Nollaig Shona Duit'
pronounced as "null-ig hun-a ditch" Happy, Happy!

Nollaig faoi mhaise duit (daoibh).

Merry Christmas to you (you plural).

Click to hear Áine say this Celtic Christmas Blessing.

Play Accompanying Music

Nollaig faoi shéan agus faoi shona duit.

(pronounced) Knoll-ig f'wee haan ss f'wee shun-ah g-with

(translation) A Christmas of happiness and goodness to you

(old Irish Saying)

More Celtic Blessings for the Christmas Season Here, in English.

~

Siochain na Nollag inar measc

May the peace of Christmas be among us

~

Le gach Dea-Ghui i gcomhair na Nollag is na hath bhliana


With every good wish for Christmas and the new year

~

Nollaig shona duit (daoibh).

Happy Christmas to you (you plural).

~

Beannachtaí na Nollag.

Blessings of Christmas.

~

Nollaig Beannaithe agus Athbhliain faoi mhaise daoibh.

Blessed Christmas and a prosperous New Year to you (plural).

~

Athbhliain faoi mhaise duit.

A prosperous New Year to you.

~

Bliain Mhaith Úr.

A good New Year.

~

Athbhliain faoi shéan agus faoi shona duit.

A prosperous and happy New Year to you

~

Téann an saol thart mar a bheadh eiteoga air, agus cuireann gach aon Nollaig bliain eile ar do ghualainn.

Life goes by as if it had wings, and every Christmas puts another year on your shoulder.

~

Lá Nollag go péacach is Lá Fhéile Stiofáin ag iarraidh déirce.

A showy Christmas Day and begging on the Feast of St Stephan.

~

Bia is deoch i gcomhair na Nollag; éadach nua i gcomhair na Cásca.

Food and drink for Christmas; new clothes for Easter.

~

Seacht seachtaine ramhra ó Shamhain go Nollaig.

Seven full / long weeks from Sahmain until Christmas.

~

Putóga dubha na bliana, ó Nollaig go Lá Fhéile Bríde.

The darkest part of the year, from Christmas until the Feast of St. Bridgit.

~

Ráithe ó Nollaig go Féile Phádraig.

Three months from Christmas until the Feast of St. Patrick.

~

Samhradh gach síon go Nollaig.

Each summer stormy weather until Christmas.

~

Ráithe ó Fhéile Mhichíl go Nollaig.

Three months from the Feast of St. Michael until Christmas.

~

Tuar maith don athbhliain na píobairí teallaigh a chloisteáil Lá Nollag.

It is a good omen to hear a cricket on Christmas Day.

~

An Nollaig in aghaidh na ráithe.

Christmas for three months.

~

Is maith an bhliain a dtig Nollaig i dhús gealaí.

The year is good when Christmas comes during the first phase of the moon.

~

Aifreann na Gine, Aifreann agus fiche.

Midnight Mass (on Christmas Eve), Mass and twenty.

~

I ndiaidh na Nollag tagann an Carghas.

After Christmas comes Lent

~

AND FINALLY SOME CHRISTMAS SONGS

Original lyrics by James Pierpont. Sung to the tune of "Jingle Bells."

Daidí Nollaig

Bualadh bos, bualadh bos,

Buailimis go léir,

Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht

Anuas an simléar.


Ó, bualadh bos, bualadh bos,

Buailimis go léir,

Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht,

Anuas an simléar.


Tá'n Nollaig buailte linn,

Tá áthas insan aer,

Tá sneachta ar an talamh,

Tá réaltaí insan spéir.

Táimid ag dul a chodladh,

Is tá ár stocaí réidh,

Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht,

Anuas an simléar.

Ó, bualadh bos, bualadh bos,

Buailimis go léir,

Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht,

Ó, bualadh bos, bualadh bos,

Buailimis go léir,

Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht.

~

English Translation

Father Christmas

Clap your hands, clap your hands,

Clap hands everyone (all of us),

Father Christmas is coming tonight

Down the chimney

Clap your hands, clap your hands

Clap hands everyone (all of us),

Father Christmas is coming tonight

Down the chimney

Christmas is coming near us

Joy is in the air,

Snow is on the ground

Stars are in the sky,

We are going to sleep

Our stockings are ready,

Father Christmas is coming tonight

Down the chimney

Clap your hands, clap your hands,

Clap hands everyone (all of us),

Father Christmas is coming tonight

Clap your hands, clap your hands,

Clap hands everyone (all of us),

Father Christmas is coming tonight

~

Oíche Chiúin - Silent Night

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,

Cách 'na suan, dís araon,

Dís is dílse 'faire le spéis,

Naíon beag gnaoi-gheal, ceananntais caomh,

Críost, 'na chodladh go séimh,

Críost, 'na chodladh go sámh.

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,

Aoirí ar dtús 'chuala an scéal;

Allelúia aingil ag glaoch,

Cantain shuairc i ngar is i gcéin.

Críost an slánaitheoir féin,

Críost an slánaitheoir féin.

English Translation

Silent night, night of God's Son,

Everyone is asleep, the Holy couple huddle together,

Obedient parents watchful with affection,

A small beautifully bright Infant, blazing star, dear One

Christ, gently sleeping

Christ, peacefully sleeping.

Silent night, night of God's Son,

Shepherds first heard the news,

Angels calling Alleluia,

Gloriously chanting near and far,

Christ, the Savior, Himself,

Christ, the Savior, Himself,